Noteikumi

Noteikumi:

 1. Ondo.lv Prāta Spēka Tests (turpmāk tekstā – Spēle), organizētājs: AS “4finance”, reģistrācijas Nr. 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a-10, Rīga, LV-1046.
 2. Spēles norises teritorija: Latvijas Republika.
 3. Spēles norises sākuma datums: 1.10.2021.
 4. Spēles norises beigu datums: 9.12.2021.
 5. Spēles balvu fonds:
  • Iknedēļas balvas:
  • 10 gb. PREMIUM PLUS dāvanu kartes 50 EUR vērtībā, kas ir elektroniska dāvanu karte, kuru iespējams izmantot jebkurā vietā, kur pieņem Mastercard kartes. Naudu nav iespējams izņemt no bankomāta un karte ir lietojama tikai ar virtuālo naudu – tirdzniecības vietās vai internetā.  Balvas izloze notiek pēc nejaušības principa, izlozējot vienu laimīgo, kas ir piedalījies iknedēļas spēlē. Katru nedēļu tiek izlozēta viena balva.
  • Galvenā balva:
   • Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, 20 km/h, 8.5" – skūteris 270 EUR vērtībā. Galvenā balva tiek izlozēta Spēles noslēgumā starp visiem Spēles dalībniekiem pēc nejaušības principa. Persona, kas ir laimējusi nedēļas balvu – nevar pretendēt uz galveno balvu. Galvenās balvas uzvarētājs tiek paziņots 13.12.2021.
 6. Spēles norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
  • Dalībniekam jādodas uz Spēli www.ondo.lv mājaslapā un jāpiedalās spēlē, atbildot uz nedēļas jautājumiem.
  • Katras nedēļas pirmdienā plkst. 11.00 tiek publicēti iepriekšējās nedēļas uzvarētāji (attiecīgi, piemēram, pirmās nedēļas spēle norit no 1.10.-7.10.2021., tad laimētājs tiek paziņots 11.10.2021.).
  • Spēlēt spēli var neierobežotu reižu skaitu katru nedēļu.
  • Iknedēļas spēle beidzas katras nedēļas ceturtdienā plkst. 17.30.
  • Spēlē nevar piedalīties AS “4finance” darbinieki.
  • Spēles dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.
  • Piedaloties Spēlē, tās dalībnieks piekrīt savu personas datu (telefona numura) izmantošanai un apstrādei Spēles uzvarētāja noteikšanai. Spēles dalībnieku personas datu pārziņi:
 7. Uzvarētāju izsludināšanas kārtība: uzvarētāju dati tiks publicēti Spēles aplikācijas sadaļā “Uzvarētāji”, kā arī tiks nosūtīta ziņa uz uzvarētāja telefona numuru, kas ir ticis norādīts, reģistrējoties Spēlei. Ja norādīts nepareizs telefona numurs – balvu nav iespējams saņemt. Telefona numuram jābūt reālam.
 8. Aizdomu gadījumā par krāpšanos,  Spēles organizētājs patur tiesības anulēt jebkura Spēles dalībnieka prognozi, nepiešķirt balvu, kā arī liegt turpmāku dalību Spēlē.
 9. Laimestu ieguvēji balvas varēs saņemt Armadillo (SIA “Fresh Media”), birojā Lāčplēša iela 27-22, Rīga, LV – 1011. Balvas iespējams saņemt tikai darba dienās no 9.30-17.00. Saņemot balvu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Laimestu ieguvēji balvas var izņemt no 12.10.2021.-15.01.2022. Gadījumā, ja uzvarētājs neierodas pēc balvas norādītajā termiņā, tad balva paliek organizatora īpašumā.
 10. Balvas netiek sūtītas pa pastu un tās nav iespējams apmainīt pret naudu.
 11. Piedaloties Spēlē, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un ir informēti, ka Spēles organizētājs un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un vai izmantot viņu datus Spēles uzvarētāju noteikšanai un publicēšanai, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt konkursa uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. Spēles dalībnieku personas dati tiks dzēsti 30.01.2022.